รพ.สต.บก ส่งรายชื่อผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 12 พ.ย.62