ระบบหนังสือเวียน สสอ.ศรีเมืองใหม่

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบหนังสือเวียน สสอ.ศรีเมืองใหม่

ดาน์โหลดหนังสือเวียน

ข่าวประกาศ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวทั่วไป

กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการเงินการบัญชี

รับ/ส่งข้อมูล..งานการเงินการบัญชี

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ส่งเผยแพร่เรื่องหรือบทความทางวิชาการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 5 ปีย้อนหลังแยกรายเดือน

ส่ง 25 ต.ค.2559

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่ง Backup ฐานข้อมูล JHCIS

ทำการ Backup ฐานข้อมูล JHCIS แล้วส่งขึ้นเว็บทุกสัปดาห์ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งปัญหาโปรแกรม Ubonsystem

แจ้งปัญหาโปรแกรม Ubonsystem

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งไฟล์ 43 แฟ้ม

ส่งไฟล์ 43 แฟ้ม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ+สนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล

กลุ่มงานควบคุมโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน clean food good test

รับ-ส่ง...งาน clean food good test

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชกรรมชุมชน

รับ-ส่ง...งานเภสัชกรรมชุมชน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานแผนแพทย์ไทย

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์แผนไทย

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...EPI

รับ/ส่งข้อมูล...EPI

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับข้อมูล..ระบาดวิทยา

รับข้อมูล..ระบาดวิทยา

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล...งานทันตสาธารณสุข

รับ/ส่งข้อมูล...งานทันตสาธารณสุข

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

กลุ่มงานการแพทย์

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์

รับ/ส่งข้อมูล..งานการแพทย์

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

รับ/ส่งข้อมูล..งานยาเสพติด

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..งานIQ

รับ/ส่งข้อมูล..งานIQ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับ/ส่งข้อมูล..กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน

รับ/ส่งข้อมูล..สาธารณสุขมูลฐาน
Uploadfiles สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ - Info Center

7766 กระทู้ ใน 7723 หัวข้อ โดย 32 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: prayong
กระทู้ล่าสุด: "ลาดควายส่ง BackupJ170825..." ( สิงหาคม 17, 2018, 03:33:13 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 31. ออนไลน์มากที่สุด: 37 (กรกฎาคม 10, 2018, 02:25:14 pm)